Móricz János Nemzetközi Őstörténeti Konferencia

"Ezt a történetet a világ minden nemzetének meg kell ismernie"

 

!!! Manuel Palacios: BETILTOTT AMERIKA - magyar kiadás !!!

!!! Helyszín, térképek !!!


ŐSTÖRTÉNETI KONFERENCIA KÖRMENDEN
2012. ÁPRILIS 14-15-ÉN


TÖBB ÉVTIZED HALLGATÁS UTÁN MÓRICZ JÁNOS ÜGYVÉDJE A NYILVÁNOSSÁG ELŐTT!
DR. GERARDO PEÑA MATHEUS KÖRMENDRE ÉRKEZIK, HOGY VÉGRE TANUSKODJON MÓRICZ JÁNOS FELFEDEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS ELMESÉLJE A MAGYAROKNAK, AMIT TUDNIUK KELL!

KÖRMENDEN LESZ RUTH RODRIGUEZ SOTOMAYOR, SPANYOLORSZÁGBAN ÉLŐ ECUADORI KUTATÓ, AKIRE MÓRICZ JÁNOS IS TÖBBSZÖR HIVATKOZIK BESZÁMOLÓIBAN.

KÖRMENDEN LESZ MANUEL PALACIOS, ECUADORI KUTATÓ, AKI A MAGYAR NYELV ÉS EGYES DÉL-AMERIKAI ŐSNYELVEK ROKONSÁGÁT KUTATJA.

KÖRMENDEN LESZ KLAUS DONA, OSZTRÁK KUTATÓ, AKIT „AZ EMBERISÉG ELTITKOLT TÖRTÉNELME” CÍMŰ INTERJÚBÓL ISMERHET.

MINDANNYIAN MEGDÖBBENTŐ KUTATÁSI EREDMÉNYEKET HOZNAK.
ÖNNEK.


ÉS ÖN KÖRMENDEN LESZ?
MI VÁRJUK!

 

 

Az amerikai kontinens, a pár száz éve ráaggatott nevével ellentétben nem új, hanem ellenkezőleg, régi.

Sőt: ősrégi!

Erről tanúskodik megannyi „lelet”, hajdan-volt, kataklizmák előtt élt népek néhai városai, szobrai, épített és kulturális hagyatéka.  Megdöbbentő építési technológiák, ősi szerkezetek, megmagyarázhatatlan tudás…
Rejtélyek és kérdőjelek.

Egy Amerikába vándorolt hazánkfia, a körmendi (horvátnádaljai) születésű Móricz János neve csak hazánkban cseng aránylag ismeretlenül. A világon sokan ismerik és tisztelik, mint egy különleges ecuadori földalatti barlang és ismeretlen ősi tárgyak felfedezőjét, valamint egy újszerű prehistorikus elmélet képviselőjét.
Elmélete dióhéjban:
-    több európai nép őse élt az amerikai kontinensen (egy-gyökerűség – egy ősi közös nyelv), beleértve a magyarokat.
-    utódai vagyunk egy magas kultúrájú igen ősi civilizációnak, ahonnan tudásunk és ősi hitünk  ered  és vándorolt velünk együtt Indiába, majd a Távol- és Közel-Kelet régióiba
-    az emberiség származása és történelme nem olyan, ahogyan azt ma tanítják

Ma már több neves külföldi és magyar szakember, tudós kutatja  és támogatja a Móricz által felvetett hipotéziseket.
Ezeket a legújabb kutatásokat hoztuk el Magyarországra a magyar emberekhez.
Az ún. Móricz-témát még manapság is igyekeznek elkendőzni, vagy legalább elferdíteni, akiknek a történelemfabrikálás az érdeke.
Ezzel a nagy jelentőségű konferenciával egyrészt fejet hajtunk Móricz János bátorsága és tisztánlátása előtt, másrészt kinyitjuk a kaput, mely az amerikai földrész és a magyarokkal rokon népek eddig ismeretlen világába vezet.

A konferencia díszvendége: Dr. Gerardo Peña Matheus, Móricz János ügyvédje Ecuadorból. Az ügyvéd úr hosszú évtizedek után először áll nyilvánosság elé, hogy hitet tegyen Móriczról, e jeles magyarról, mert szerinte „méltatlan, ahogy a világ Móriczcal és az elméletével bánik”.
Móricz János 1991-ben éppen egy nemzetközi őstörténeti konferencia megszervezésén dolgozott, amikor Ecuadorban váratlanul elhunyt. Ez a körmendi konferencia így Móricz „végrendelete” szerint való.

A kapu, melyet e konferencia megnyit, egy olyan új világra nyílik, mely az egyik legősibb bölcsője az emberiségnek, és köztük a mi őseinknek. Az amerikai kontinenst gyakorlatilag meg sem említi a történelem a kolonizáció újkori ideje előtt. Amit mond róla, az, hogy „pogány primitív törzsek éltek”  e földön, akiket tűzzel-vassal kellett a kereszténységre téríteni.
Ebből a minden alapot nélkülöző és tudománytalan (valamint erkölcstelen) megállapításból SEMMI SEM IGAZ! Egyetlen szó sem!
Az amerikai kontinensen olyan bizonyítékokat találunk még ma is, melyek könnyedén borítják a megalapozatlan történelmi állításokat. Magasan fejlett, ismeretlen civilizáció nyomai néznek farkas szemet az odalátogatókkal. Az őslakosok kultúrája, népviselete, szokásai, hitvilága, zenéje hátborzongatóan ismerős a magyaroknak. Ősi rovásírásuk évezredek óta ránk maradt köveken vagy éppen mívesen megmunkált arany-és fémlemezeken.
A konferencián bemutatott fényképek és elhangzott információk alapvetően járulnak hozzá ahhoz, hogy eloszlassuk végre a ködöt, melyet valós eredetünkre és gyökereinkre borítottak.

A konferencia Móricz János kutatásainak bemutatásán túl, arról az ősi és eltitkolt világról, valóságról szól, melyre ő az ecuadori Tayos barlang (1969. óta Táltosok Barlangja) felfedezésével kaput nyitott. Lépjünk át rajta!
Köszönjük a magyarok Nagyboldogasszonyának a sok áldást, mellyel segít bennünket e nagy esemény munkálataiban!
Kérjük áldását minden kedves résztvevőre és támogatónkra.

A Szervezők:
Purisaca Golenya Ágnes
Varga Zoltán
Ulicska Tamás
és munkatársaink.

Kelt: 2012. január 16-án.

 

A konferencia helye Móricz János "szülővárosa", Körmend.
Időpontja: 2012. április 14-15.

Táltos Barlang

 

Lap teteje

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva - Móricz János Kulturális Egyesület.